1. TINH DẦU SẢ CHANH NGUYÊN CHẤT 100%- KHÔNG PHA HÓA CHẤT
CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN
         
  Mua đơn hàng từ 1.000.000 đ (giá lẻ) đủ điều kiện trở thành cộng tác viên. Nếu không dùng sản phẩm
  bạn sẽ không biết chất lượng sản phẩm như thế nào.        
  Được áp dụng mức chiết khấu 20% trên giá bán lẻ .        
  Hoa hồng bán hàng được tổng kết vào cuối tháng, hình thức chiết khấu nhận bằng tiền mặt, chuyển khoản
  hoặc trừ vào giá trị đơn hàng kế tiếp.          
  Tổng doanh số hàng hàng 3 tháng liên tiếp đạt 3.000.000 đ trở lên được nâng cấp trở thành đại lý cấp 2.
  Tặng thêm 5% hoa hồng khi tổng doanh số bán hàng trong tháng đạt từ 2.000.000đ trở lên.  
  Thưởng CTV xuất sắc : CTV đạt doanh số cao nhất  trong tháng tính từ ngày 01 đến ngày 30/31 của tháng đó.
  Thì được  cộng 5% chiết khấu doanh số cả tháng.        
2. CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ CẤP 2 ( CHIẾT KHẤU 30%). CHAI NHỰA CHIẾT KHẤU 25%
  Đặt mua đơn hàng đầu tiên từ 3.000.000 đ trở lên được công nhận là đại lý cấp 2. Các đơn đặt hàng sau được
  đặt hàng theo yêu cầu nhưng không thấp hơn 1.500.000 đ      
  Doanh số trung bình 3 tháng liên tiếp không được thấp hơn 5.500.000đ    
  Tổng doanh số hàng hàng 3 tháng liên tiếp đạt 5.000.000 đ trở lên được nâng cấp trở thành đại lý cấp 1.
  Nếu không đạt doanh số trung bình yêu cầu, các đơn hàng tiếp theo sẽ được áp dụng  chính sách chiết khấu
  giống như CTV              
  Tặng thêm 5% hoa hồng khi tổng doanh số bán hàng trong tháng đạt từ 4.000.000đ trở lên.  
  Thưởng ĐLC2 xuất sắc : CTV đạt doanh số cao nhất  trong tháng tính từ ngày 01 đến ngày 30/31 của tháng đó.
  Thì được  cộng 5% chiết khấu doanh số cả tháng.        
3. CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ CẤP 1 ( CHIẾT KHẤU 40%). CHAI NHỰA CHIẾT KHẤU 30%
  Đặt mua đơn hàng đầu tiên từ 5.000.000 đ trở lên được công nhận là đại lý cấp 1. Các đơn đặt hàng sau được
  đặt hàng theo yêu cầu nhưng không thấp hơn 2.000.000 đ      
  Được giới thiệu khách hàng mua lẻ từ Tinh dầu sả chanh Win- Việt Group    
  Doanh số trung bình 3 tháng liên tiếp không được thấp hơn 7.500.000đ    
  Tổng doanh số hàng hàng 3 tháng liên tiếp đạt 5.000.000 đ trở lên được nâng cấp trở thành đại lý cấp 1.
  Nếu không đạt doanh số trung bình yêu cầu, các đơn hàng tiếp theo sẽ trở thành ĐLC 2.  
  Thưởng ĐLC1 xuất sắc  quý : CTV đạt doanh số cao nhất  trong tháng tính từ ngày 01 đến ngày 30/31 của 
  tháng đó.              
  Thì được  cộng 5% chiết khấu doanh số cả tháng.        
  Thưởng ĐLC1 xuất sắc : Cộng 2% chiết khấu cho cả quý.      
4. NHÀ PHẤN PHỐI ( CHIẾT KHẤU 50%).  CHAI NHỰA CHIẾT KHẤU 40%  
  Đặt mua đơn hàng đầu tiên đạt 15.000 000 đ trở lên được công nhận là NPP. Các đơn hàng sau được đặt theo 
  yêu cầu nhưng không thấp hơn 3.000.000đ          
  Được giới thiệu Đại lý cấp 1 và Đại lý cấp 2  trong tỉnh        
  Tổng doanh số bán hàng 3 tháng liên tiếp dưới 25.000.000đ sẽ bị giáng cấp thành ĐLC1  
  NPP đạt doanh số bán hàng 2 tháng liên tiếp từ 30.000.000đ trở lên được thưởng thêm 1.000.000đ
   QUY ĐỊNH VỀ BÁN HÀNG            
  Không được bán giá thấp hơn giá bán lẻ niên yết của tinh dầu sả chanh Win    
  CTV, ĐL, NPP bán sai giá sản phẩm sẽ bị phạt 1.000.000đ. Nếu vi  phạm lần thứ 2 sẽ bị khai trừ khỏi hệ thống
  CTV, ĐL, NPP.
* GIÁ NET TỪNG LOẠI SP:
– Lọ treo10ml : 100.000đ
– Hộp 10ml    : 100.000đ
– Hộp 30ml    : 215.000đ
– Hộp 50ml    : 315.000đ
– Hộp 100ml  : 525.000 đ
– Chai  500ml : 800.000đ
– chai 1lit        : 1.500.000đ

 
             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *